Konjac Tagliatelle with Mushrooms and Brussels Sprout 5/2 diet style

Konjac Tagliatelle mat Champinon a Brockelcher 5/2 Diät
tagliatelle kojnac mushroom brusselssprout diet

Some of you may wonder what konjac means? No I did not misspell my favourite liqueur, konjac is a plant and the noodles made of this plant are called shirataki noodles. Tagliatelle shaped konjac noodles are called Kishimen. So today I cook Kishimen, I hope you are still following. 100 g of these noodles have 10 kcal. By comparison with usual wheat pasta it’s super low, 100 g of normal pasta have +/- 350 kcal. So these noodles are perfect if you don’t want to eat carbs but still fancy pasta and that’s why I cook them on 500 calorie days of my 5/2 diet.

konjac shirataki noodles
Yield: Serves 1 /  Total Time: 10 minutes /  Cost: +/- 5 €  / Calories: less than 200

Ingredients:

 •  1 box of Konjac Tagliatelle = 100g when drained (I bought them here, but they are quite expensive. It’s the only supermarket in Luxembourg that sells them) 10 kcal
UPDATE: A friend told me that you can get them at the Asia Market in Luxembourg City for less
 • 100 g of mushrooms, sliced,  16 kcal
 • 75 g  brussels sprouts, sliced, 23 kcal
 • 1/2 shallot, minced 20 kcal
 • 30 g cream 15% fat, 50 kcal
 • 1 teaspoon olive oil, 45 kcal
 • ginger, 1 piece of 2cm, minced, 20 kcal
 • 1 tablespoon low-fat milk, 4 kcal
 • salt, pepper, nutmeg

wash konjac kishimen

Directions:

Make your husband cook and read the newspaper. Or…

First wash the konjac tagliatelle, I have to warn you, when you open them, they will stink like hell (does it stink in hell?). After washing them under the water boil them for 3 minutes. Set aside until the sauce is ready.

Let’s prepare the sauce! Heat oil in a large skillet over medium heat. Add shallot, ginger, mushrooms and brussels sprouts and cook, stirring often, until the mushrooms release their liquid, 8 to 10 minutes. Add salt, pepper, nutmeg, cream and milk and cook, stirring, about 2 minutes.

Now you can add the “pasta” and cook it 1 more minute. Et voilâ! It’s finished.

This pasta taste different than normal pasta, its consistency is a bit glibbery, but with a good sauce they taste good. If you don’t like konjac noodles you can use wheat pasta, but then this meal will have about 500 calories in total.

Have you ever eaten konjac pasta? What do you think about it?
mushrooms

Wahrscheinlech frees de dech lo wat ech hei mam Cognac wëlles hunn op engem 500 Kalorien Dag. Deen stellen ech op d’Säit bis muer den Owend fir den Digi! Konjac ass eng Planz an aus dëser Planz gi Shirataki Nuddele gemaach a wann se d’Form vun Tagliatelle hunn ginnseKishimengenannt. Am Verglach zu normalen Nuddelen hunn se bal keng Kuelenhydrater a keng Kalorien. 100g Konjac Nuddelen hunn 10 Kalorien, “normal” Nuddelen 350 Kalorien. Vun dohier ass et eng gutt Alternative wann ee Regime mëscht oder Owes einfach net esou schwéier iesse well.

Teller: fir 1 /  Zeit: 10 Minutten /  Preis: +/- 5 €  / Kalorien: manner wéi 200

Wat brauch ech?

 •  1 Pak Konjac Tagliatelle = 100g gesift (Ech hunn se hei kaf, mee se sinn nawell bessi deier. Et ass déi eenzeg Plaz zu Lëtzebuerg wou ech se fonnt hunn bis elo, 10 kcal
UPDATE: Eng Frenndin huet mir verroden wou een se méi bëlleg kritt, Asia Market  Garer Quartier
 • 100 g Champignon, geschnidden,  16 kcal
 • 75 g  Brockelcher, geschnidden, 23 kcal
 • 1/2 Schallotten, kleng geschnidden, 20 kcal
 • 30 g Sauerram, 15% Fett, 50 kcal
 • 1 TL  Olivenueleg, 45 kcal
 • Ingwer, 1 Stéckelche vun 2cm, kleng gehackt, 20 kcal
 • 1 EL fettarem Mëllesch, 4 kcal
 • Salz, Peffer, Muskot

veggie
konjac kishimen

Wat muss ech maachen?

Looss däi Partner kachen a lies d’Zeitung! Oder…

Als alleréischt muss du d’Konjac Nuddele wäschen. Ech warnen dech, wann s du se op mëss, sténkt et wéi d’Pescht an du hues Loscht se rëm eweg ze schmäissen. Mess de net well se sinn net geschenkt. Maach se ënnert de Krunn an dono 3 Minutten a kachend Waasser, dann ass de Geroch fort an se sinn ganz neutral.

Elo kanns du d’Zooss maachen, dofir stells de eng grouss Pan op d’Plack, mëttelwarem. Du mëss Ueleg, Ingwer, Schallotten, Brockelcher a Champinion dran a léiss et 8-10 Minutte goen, ëmmer rëm dra réieren a waarde bis datt Waasser vun de Champinion verflunn ass. Elo kanns du Salz, Peffer, Muskot, Ram a Mëllech dobäi maachen a wieder 2 Minutte goe loossen. D’Konjac Nuddelen nach dra schëdden an eng wieder Minutte brutzelen. A schon ass et prett!

Konjac Nuddele schmaachen e bëssi méi glibberesch, et ass net genau dat selwecht wéi déi Nuddelen déi‘s de kenns mee et ass e gudden Ersatz wann een e 500 Kalorien Dag huet. Du kanns se natierlech mat Spaghetti ersetze mee da rechen 500 Kalorie fir 1 Teller.

Schon eemol esou Nuddele giess? Wat häls du dovun?